เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดการจัดงาน : วันที่ 16 มิถุนายน 2554
สถานที่ : ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ประชาชนสักการะ ขบวนรถเอกลักษณ์พระพุทธศาสนา นิทรรศการพุทธประวัติ ประกวดโคมและเวียนเทียนของพระพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โทร. +66 2225 7612 – 5
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. +66 2250 5500 ต่อ 2991 – 5