น้ำใส..ใส..ที่“เกาะล้าน” : ไทยโพสต์

หากจะหาที่เที่ยวในวันหยุด ชนิดนอนอาบแดดบนเตียงผ้าใบรับลมทะเล สถานที่แรกที่มักผุดขึ้นมาในหัวก็คือพัทยา แต่เมื่อพูดถึงทะเลพัทยาหลายคนก็มักจะส่ายหัว จากการติดภาพของพัทยาที่ไม่สะอาดมากนัก รวมทั้งบางครั้งก็อาจมองว่าพัทยาเป็นเมืองแห่งการออกย่ำแสง สี ตระเวนราตรีซะมากกว่าการจะมาดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ หรือชวนให้นั่งๆ นอนๆ อยู่ริมทะเลที่มีน้ำใสๆ

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 54 ให้เห็นชอบหลักการ การดำเนินการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อแปลงโฉมพัทยาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวระดับโลก ตลอดจนเปิดเส้นทาง และปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองพัทยา ภายใต้นิยามเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการดึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ ในการกำหนดแผนแม่บทครั้งนี้ โดยงบประมาณที่ได้จะนำเสนอพิจารณาความเห็นชอบโดยตรงจากคณะรัฐมนตรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้เชิญพวกเราหมู่ชาวคณะสื่อมวลชนกว่า 30 ชีวิต ตรงดิ่งไปท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา โดยมีจุดหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือ “เกาะล้าน” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของเมืองนี้

Read More»