ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองชล” เป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่า มาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี จนปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่มีความสำคัญรองจากท่าเรือกรุงเทพ และยังเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพาณิชย์และเศรษฐกิจของชาติ

ในอดีตชายทะเลเมืองชลบุรีมีอากาศดีมาก จนถูกใช้เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยและที่ตากอากาศของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์ ดังปรากฏหมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อยู่บนเกาะสีชัง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในปัจจุบัน

ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ชลบุรีจึงมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองตากอากาศชายทะเล จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และนำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมหาศาลในทุกๆ ปีในปัจจุบัน

Read More»

น้ำใส..ใส..ที่“เกาะล้าน” : ไทยโพสต์

หากจะหาที่เที่ยวในวันหยุด ชนิดนอนอาบแดดบนเตียงผ้าใบรับลมทะเล สถานที่แรกที่มักผุดขึ้นมาในหัวก็คือพัทยา แต่เมื่อพูดถึงทะเลพัทยาหลายคนก็มักจะส่ายหัว จากการติดภาพของพัทยาที่ไม่สะอาดมากนัก รวมทั้งบางครั้งก็อาจมองว่าพัทยาเป็นเมืองแห่งการออกย่ำแสง สี ตระเวนราตรีซะมากกว่าการจะมาดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ หรือชวนให้นั่งๆ นอนๆ อยู่ริมทะเลที่มีน้ำใสๆ

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 54 ให้เห็นชอบหลักการ การดำเนินการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อแปลงโฉมพัทยาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวระดับโลก ตลอดจนเปิดเส้นทาง และปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองพัทยา ภายใต้นิยามเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการดึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ ในการกำหนดแผนแม่บทครั้งนี้ โดยงบประมาณที่ได้จะนำเสนอพิจารณาความเห็นชอบโดยตรงจากคณะรัฐมนตรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้เชิญพวกเราหมู่ชาวคณะสื่อมวลชนกว่า 30 ชีวิต ตรงดิ่งไปท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา โดยมีจุดหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือ “เกาะล้าน” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของเมืองนี้

Read More»

โฆษณาตัวใหม่ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


hstvc

ภาพยนต์โฆษณาตัวให่ของการท่องเที่ยวแห่งประทเศไทย

Hearing the Sunshine

Page 1 of 3123