Miss International Queen 2011


missQueen

กำหนดการจัดงาน: 4 พฤศจิกายน 2554
สถานที่จัดงาน: ณ โรงละคร ทิฟฟานี่ โชว์ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม:
การประกวดสาวประเภทสองที่สวยระดับโลก โดยมีสาวประเภทสองจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมสมัครเข้าชิงมงกุฎ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ได้กำหนดจัดการประกวด Miss International Queen 2011 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นการจัดประกวดสาวประเภทสองระดับโลกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 7 โดยจะมีผู้เข้าประกวดจากนานาชาติมากกว่า 30 ประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประกวดบนเวทีนี้ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวด รายได้จากการประกวดจะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดประกวด Miss International Queen เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา และได้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของเมืองพัทยา และในการประกวดปีนี้ ทางกองประกวดจะจัดให้มีกิจกรรมการประกวดขึ้น ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไปทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ทิฟฟานี่ โชว์ โทรศัพท์ : +66 3842 1700 – 5
ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) โทรศัพท์ : +66 3842 7667, +66 3842 8750, +66 3842 3990

ภาพงานแถลงข่าว

เตรียมพบกับงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ


รูปจาก http://www.flickr.com/photos/sjliew/1286426141/

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554 โดยมีพลตรี นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

Read More»

เที่ยวสูตรใหม่ ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

เที่ยวสูตรใหม่ ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน  2554  เส้นทางกรุงเทพมหานคร – ปราจีนบุรี/อุทยานฯ ทับลาน

“อุทยานแห่งชาติทับลาน”  ป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ ด้วยธรรมชาติของต้นลาน เมื่อลานต้นแม่ออกดอกแล้ว จะทิ้งตัวตายไปและทิ้งเมล็ดลานที่จะเติบโตเป็นลานรุ่นต่อไป แต่ด้วยข้อจำกัดของการล่วงหล่นและการกระจายลูกลานจะกระจุกตัวอยู่เพียงบริเวณต้นแม่ที่ตายไป การขยายวงกว้างให้เมล็ดลานได้กระจายโดยธรรมชาติไปสู่ผืนป่าจึงมีปริมาณน้อย ต้นลานจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง รวมถึงการบุกรุกตัดต้นและใบลานของเขตชุมชนรอบๆ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน  ซึ่งป่าลานในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานนับเป็นทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติทับลานอีกด้วย  

Read More»
Page 2 of 712345...Last »