เคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ทะเลเกาะล้านพร้อมใช้งานแล้ว


electric

ในที่สุดโครงการเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ทะเล ที่ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านทางเคเบิ้ลใต้นำ้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ทำให้เกาะล้านไม่ขาดกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งานอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาไฟดับ และเสียงดังจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้กันอยู่

หลังจากที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความสับสนว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดใช้งานได้จริงหรือไม่ หลังจากที่ดำเนินการมานานก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะล้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว