Jet Ski


JetSki

กิจกรรมต่างๆบนเกาะล้านมีมากมาย อย่าเช่น Jet Ski บ้านรักนำ้ให้บริการ Jet Ski แต่ผู้ที่สนใจในกีฬาทางนำ้ได้สนุกสนานผ่อนคลายในวันท่องเที่ยว ที่บริเวณหาดนวล