บ้านรักนำ้มินิมาร์ท


minimart

บ้านรักนำ้ ที่พักเกาะล้าน

เปิดให้บริการ มินิมาร์ทขายของต่างๆเพื่อนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก และนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องไปถึง 7-11 ที่ท่าหน้าบ้าน