เตรียมพบกับงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ


รูปจาก http://www.flickr.com/photos/sjliew/1286426141/

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554 โดยมีพลตรี นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

Read More»