โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ส่งมอบห้องปฐมพยาบาลให้กับสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน


BHN

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาร่วมพัฒนาระบบเครื่องมือแพทย์ และระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ให้กับห้องปฐมพยาบาล สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาคอยให้คำปรึกษา  พร้อมมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เพื่อใช้ดูแลสุขภาพให้กับผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี

ที่มา: manager.co.th