มหกรรมบอลลูนนานาชาติพัทยา 2012


balloonthailand2012

การแสดงการบินหมู่บอลลูนอากาศร้อน (Hot air balloon) จากทั่วโลกที่มาชุมนุมกัน การแสดงบอลลูนแฟนซีที่ชนะเลิศการประกวด “My Favorite Balloon of the Year” ในงานบอลลูนระดับโลก รวมถึง Balloon Night Glow และ การแสดง Light and Sound Model Balloon เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามตระการตาของบอลลูนแฟนซีหลากหลาย รูปแบบ

สถานที่จัดงาน : ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดการจัดงาน : วันที่ 16 มิถุนายน 2554
สถานที่ : ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ประชาชนสักการะ ขบวนรถเอกลักษณ์พระพุทธศาสนา นิทรรศการพุทธประวัติ ประกวดโคมและเวียนเทียนของพระพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

Read More»